Nieuws: Nieuwe directeur katholiek onderwijs bezoekt scholen

Datum: 2014-08-21

Lieven Boeve, de man die vanaf 1 september Mieke Van Hecke opvolgt als directeur-generaal bij het katholiek onderwijs, bracht gisteravond een bezoekje aan het VKO (Vrij Katholiek Onderwijs) in Opwijk. Boeve kreeg eerst een rondleiding in de campus aan de Karenveldstraat en in het klooster van de zusters van de Heilige Vincentius a Paulo. Nadien trok hij naar de campus MAI van het bijzonder secundair onderwijs aan het Heiveld. Boeve kreeg er van directrice Hilde Aelbrecht meer informatie over de spectaculaire groei van de school en het bijhorende tekort aan degelijke infrastructuur. Als afsluiter werd Boeve samen met zijn echtgenote uitgenodigd op een etentje. Lieven Boeve woonde verschillende jaren in Opwijk na zijn huwelijk met de Opwijkse Marylin Verhaevert. Vandaag woont het gezin in Leuven.

Nieuws: De ‘grote baas’ bezoekt VKO en MAI in Opwijk

Datum: 2014-08-14

Het einde van de vakantie komt stilaan in zicht en dat betekent dat de onderwijsmensen zich beginnen te roeren. Zo kondigen VKO en MAI het bezoek aan van Lieven Boeve, de gloednieuwe directeur-generaal van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs. Op 21 augustus komt ‘de grote baas’ kennismaken met ‘de werkvloer’ zoals dat heet. Het is de vzw VKO die Lieven Boeve heeft uitgenodigd. Boeve heeft – via zijn echtgenote Marylin Verhaevert – Opwijkse roots. Hij heeft er ook een tijdje gewoond vooraleer met de familie naar Leuven te trekken waar hij decaan fundamentele theologie aan de faculteit Theologie & Religiewetenschappen is en voorzitter van het Academisch Vormingscentrum voor Leraren aan de KU Leuven.

Nieuws: Leerlingen maken spandoek tegen drugs

Datum: 2014-02-28

OPWIJK - Het Maria Assumpta-Instituut, 't Schoolhuis en het VKO in Opwijk hielden een gezamenlijke antidrugdag. De leerlingen konden vier workshops volgen. De klas 6 Humane Wetenschappen (VKO) werkte een quiz en een stellingenspel uit. In 't Schoolhuis maakten de leerlingen een spandoek om kenbaar te maken dat drugs niet kunnen. Op het MAI diende men een alcoholvrije cocktail op. In Nijdrop was er een antidrugfuif. ego

MAI in de pers: MAI krijgt geld voor fietsprojecten

Datum: 2013-12-16

De provincie Vlaams-Brabant geeft aan 33 scholen uit 22 gemeenten in totaal 99.601 euro subsidies voor hun mobiliteitsproject. In onze regio krijgen scholen uit Gooik, Opwijk, Roosdaal en Vilvoorde (zie onder) de hulp van Dr. Mobi om hun projecten verder uit te voeren. De provincie geeft advies op maat om de verkeersveiligheid aan de schoolpoort te verbeteren en om vaker te kiezen voor milieuvriendelijke vervoersmiddelen. ‘Dr. Mobi ondersteunt de initiatieven van de school met professionele materialen en subsidies’, zegt Tom Dehaene (CD&V), gedeputeerde voor mobiliteit. ‘Zo kunnen scholen op affiches, stickers en kleurrijke V-borden een eigen ludieke slogan neerpennen die daardoor sneller in het oog zal springen. De subsidies worden gebruikt om fietsvaardigheid van leerlingen te verbeteren.’ ‘Door te investeren in extra fietsenstallingen of schoolfietsen stimuleren we kinderen om vaker te fietsen.’ Maria Assumpta Instituut – 5.000 euro voor de aankoop van fietsen en verkeerseducatief materiaal

MAI in de pers: MAI wil vijfsterren school worden

Datum: 2013-12-06

De Opwijkse BUSO-school Maria Assumpta Insituut wil voor zichzelf een kwaliteitslabel halen van ‘vijfsterren school’. “Een opvoedingsproject waarbij onze leerlingen en leerkrachten mee verantwoordelijk zijn voor het realiseren van allerlei doelstellingen,” verklaart directeur Hilde Aelbrecht het sterrenlabel. Een eerste ster konden de leerlingen en leerkrachten verdienen met de netheid van de lokalen. “Het bord proper maken, vuilbaken ledigen, lokalen verluchten, … Er zijn zoveel kleine zaken die de algemene netheid van de school uitmaken,” zeggen de initiatiefnemers Marjolein en Soetkin. Om de netheid te laten controleren door een onafhankelijke persoon hadden ze Inez De Coninck, schepen van milieu, uitgenodigd. web Ster 2Ster 1 Mevrouw De Coninck maakte een rondgang in de school en stelde vast dat er helemaal GEEN … reden tot klagen was. BUSO MAI heeft zijn eerste ster verdiend en schepen De Coninck mocht die eigenhandig op een buitenmuur van de school schilderen. Ze kwijtte zich voortreffelijk van haar taak zodat nu een eerste forse ster op de muur prijkt. Nog vier sterren te gaan: een ster voor sportiviteit, een ster voor creativiteit, een ster voor taal en een ster voor gezondheid. Wij houden u alvast op de hoogte.

logoAmo

Agenda


donderdag 27 november 2014
Oudercontact

zaterdag 13 december 2014
Spaghetti - en croquefestijn

vrijdag 19 december 2014
Vredesdag

donderdag 22 januari 2015
Klasvrije dag

vrijdag 13 februari 2015
Projectdag

maandag 16 februari 2015
Start krokusvakantie

maandag 23 februari 2015
Klasvrije dag

donderdag 26 februari 2015
Oudercontact

woensdag 04 maart 2015
Taartenverkoop

vrijdag 06 maart 2015
Open klasdag