Nieuws: Leerlingen maken spandoek tegen drugs

Datum: 2014-02-28

OPWIJK - Het Maria Assumpta-Instituut, 't Schoolhuis en het VKO in Opwijk hielden een gezamenlijke antidrugdag. De leerlingen konden vier workshops volgen. De klas 6 Humane Wetenschappen (VKO) werkte een quiz en een stellingenspel uit. In 't Schoolhuis maakten de leerlingen een spandoek om kenbaar te maken dat drugs niet kunnen. Op het MAI diende men een alcoholvrije cocktail op. In Nijdrop was er een antidrugfuif. ego

MAI in de pers: MAI krijgt geld voor fietsprojecten

Datum: 2013-12-16

De provincie Vlaams-Brabant geeft aan 33 scholen uit 22 gemeenten in totaal 99.601 euro subsidies voor hun mobiliteitsproject. In onze regio krijgen scholen uit Gooik, Opwijk, Roosdaal en Vilvoorde (zie onder) de hulp van Dr. Mobi om hun projecten verder uit te voeren. De provincie geeft advies op maat om de verkeersveiligheid aan de schoolpoort te verbeteren en om vaker te kiezen voor milieuvriendelijke vervoersmiddelen. ‘Dr. Mobi ondersteunt de initiatieven van de school met professionele materialen en subsidies’, zegt Tom Dehaene (CD&V), gedeputeerde voor mobiliteit. ‘Zo kunnen scholen op affiches, stickers en kleurrijke V-borden een eigen ludieke slogan neerpennen die daardoor sneller in het oog zal springen. De subsidies worden gebruikt om fietsvaardigheid van leerlingen te verbeteren.’ ‘Door te investeren in extra fietsenstallingen of schoolfietsen stimuleren we kinderen om vaker te fietsen.’ Maria Assumpta Instituut – 5.000 euro voor de aankoop van fietsen en verkeerseducatief materiaal

MAI in de pers: MAI wil vijfsterren school worden

Datum: 2013-12-06

De Opwijkse BUSO-school Maria Assumpta Insituut wil voor zichzelf een kwaliteitslabel halen van ‘vijfsterren school’. “Een opvoedingsproject waarbij onze leerlingen en leerkrachten mee verantwoordelijk zijn voor het realiseren van allerlei doelstellingen,” verklaart directeur Hilde Aelbrecht het sterrenlabel. Een eerste ster konden de leerlingen en leerkrachten verdienen met de netheid van de lokalen. “Het bord proper maken, vuilbaken ledigen, lokalen verluchten, … Er zijn zoveel kleine zaken die de algemene netheid van de school uitmaken,” zeggen de initiatiefnemers Marjolein en Soetkin. Om de netheid te laten controleren door een onafhankelijke persoon hadden ze Inez De Coninck, schepen van milieu, uitgenodigd. web Ster 2Ster 1 Mevrouw De Coninck maakte een rondgang in de school en stelde vast dat er helemaal GEEN … reden tot klagen was. BUSO MAI heeft zijn eerste ster verdiend en schepen De Coninck mocht die eigenhandig op een buitenmuur van de school schilderen. Ze kwijtte zich voortreffelijk van haar taak zodat nu een eerste forse ster op de muur prijkt. Nog vier sterren te gaan: een ster voor sportiviteit, een ster voor creativiteit, een ster voor taal en een ster voor gezondheid. Wij houden u alvast op de hoogte.

MAI in de pers: Delinella, eerste leeronderneming voor MAI

Datum: 2013-11-30

In het ASO zijn leerondernemingen de gewoonste zaak van de wereld geworden maar voor de BUSO scholen zijn ze nog niet zo vanzelfsprekend. Maar in Opwijk ging BUSO MAI de uitdaging aan. De leerlingen van het vijfde jaar winkelhulp en de ABO-leerlingen bouwden met Delinella (een letterwoord gevormd uit de namen van de leerlingen) een eigen leeronderneming. Ze werden en worden bijgestaan door een drietal leerkrachten. Ook Unizo biedt ondersteuning. In een leeronderneming leren leerlingen van een secundaire school hoe zij in de praktijk een zaak moeten beheren. En daar komt heel wat bij kijken: goederen verzamelen, prijs bepalen, winkel inrichten, publiciteit maken en nog veel meer. Vrijdag 29 november was het zover: de winkel opende met een fijne receptie. De verkopers en verkoopsters hadden zich mooi opgekleed en verwelkomden de eerste bezoekers zeer hartelijk en attent. In het winkeltje vind je mooie tweedehands vintage spulletjes: kleding en accessoires als sjaaltjes en tassen. Wil je ook eens op bezoek en wat gaan snuffelen tussen de leuke hebbedingetjes, dat kan. Het winkeltje in het praktijklokaal is elke vrijdag open van 10 tot 12 uur.

MAI in de pers: Sint-Maarten vergat MAI niet

Datum: 2013-11-08

Sint-Maarten reed vele jaren lang het BUSO MAI voorbij omdat het een secundaire school is met ‘grote kinderen’. Maar dit jaar was dat even anders. Er werd een grote schoen klaar gezet en zie … de heilige man kwam langs met een geschenk voor alle jongens (voetballen) en meisjes (springtouwen). Maar ook de juffen en meesters ontsnapten niet aan de Sint. Hun geschenken waren niet van de minste: de wasklas krijgt nieuwe stoelen en tafels en de leraren algemene vakken krijgen in elke klas een digitale uitrusting. Je ziet, het loont toch om braaf te zijn!

logoAmo

Agenda


donderdag 01 januari 1970