Inschrijvingsdag op vrijdag 1 maart 2019
Capaciteit observatiejaar: 24 leerlingen
Openklasdag op donderdag 21 maart 2019

Programmatie onderhoudshulp in instellingen en professionele schoonmaak september 2019

Onze school

Autismewerking
type 9

Voor leerlingen met autismespectrumstoornis (ASS) hebben wij een aangepaste autiwerking uitgebouwd met de ondersteuning van een interne begeleider ASS van het VVKBuO (Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs). Uw kind wordt begeleid door een persoonlijke mentor.

Opleidingsvorm 3 - type basisaanbod

Sinds september 2015 bieden we opleidingsvorm 3 - type basisaanbod aan

Hecht team

Onze kleinschaligheid is onze troef. Zo biedt een hecht lerarenteam met paramedische ondersteuning maximale aandacht voor ieder kind.

Alternerende beroepsopleiding

Meisjes en jongens tussen 13 en 21 jaar, bereiden we voor op het zelfstandig functioneren in de maatschappij en het gewone werkmilieu. Na het kwalificatiejaar bieden we onze jongeren méér werkervaring aan in onze Alternerende Beroeps Opleiding.

Nieuws

2018-05-23

Bedien je graag de klanten met een glimlach? Heb je zin om te werken in een broodjeszaak, fastfoodketen, sneldienstrestauratie, pastabar of frituur? 🆕 Vanaf 1 september 2018 kan je bij ons terecht...

2017-12-06

Op woensdag 6 december gingen onze 4e jaars op zwerfvuilacties. We maakten de gemeente Opwijk netter. Vooral de weg van en naar Hof ten Hemelrijk en het park zelf werden proper gemaakt.

2017-03-09

België heeft enorm veel leerlingen in het buitengewoon onderwijs. Vaak zijn het kinderen die specifieke onderwijsbehoeftes of leermethodes nodig hebben. Zo ook het MAI van directrice Hilde Aelbrecht ...

2017-03-09

De directie van het Maria Assumpta Instituut (MAI), een school voor buitengewoon secundair onderwijs, heeft een eigen applicatie ontwikkeld. Met de app SAM kunnen leerlingen voortaan zelf de opdrachte...

2017-03-09

Sinds kort hebben we onze eigen app "SAM" ontwikkeld. Met SAM kunnen leerlingen voortaan zelf het opdrachten van de dag bekijken en opvolgen. De app zal vooral worden gebruikt in de autismewerking. We...

3

Richtingen

32

LEERKRACHTEN

122

LEERLINGEN

5

STERREN